กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เช็คหนี้กยศ ด้วยเลขบัตรประชาชน กู้เงินเรียนและมีเหตุผลความจําเป็นในการขอรับทุน กยศ 2565

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เช็คหนี้กยศ ด้วยเลขบัตรประชาชน กู้เงินเรียนและมีเหตุผลความจําเป็นในการขอรับทุน กยศ 2565

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 2565

 

ปัจจุบันถ้าหากท่านต้องการที่จะศึกษาตามแหล่งสถานศึกษาต่างๆ รู้หรือไม่ว่าเราสามารถที่จะทำเรื่องขอกู้ยืมจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือที่เรียกกันติดปากว่า กยศ.  ( CRRU LOAN ) ซึ่งหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่มีไว้สำหรับให้นักเรียนนักศึกษาสามารถทำเรื่องร้องขอกู้เงินเรียนได้ ซึ่งกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานั้นจะสามารถเช็คหนี้ค้างชำระได้อย่างไร? ถ้าไม่จ่าย กยศ กี่ปีโดนฟ้อง และการชำระหนี้กยศแบบรายเดือนทำอย่างไร? ในวันนี้ผู้เขียนมีคำตอบมาให้ทุกท่าน ถ้าพร้อมแล้วมาหาคำตอบกันเลย!

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสามารถเช็คหนี้ได้อย่างไรบ้าง?

สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ทำเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นทุกๆ เดือนสามารถที่จะเช็คยอดหนี้ได้หลายวิธี แต่ถ้าเป็นการเช็คผ่านระบบออนไลน์นั้นจะต้องเช็คหนี้กยศด้วยเลขบัตรประชาชน ซึ่งในปัจจุบันนั้นเราสามารถเช็คหนี้กยศได้ทั้งหมด 4 วิธีดังนี้

 1. เช็คได้จากหนึ่งสือแจ้งภาระหนี้ที่ต้องชำระ โดยจะแจ้งให้ปีละครั้ง
 2. เช็คผ่านทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th
 3. เช็คผ่านแอพพลิเคชั่น กยศ. Connect
 4. เช็คผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังค์

ข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครนั้นจะต้องมีเงื่อนไขที่ผ่านคุณสมบัติ และมีเหตุผลความจำเป็นในการขอรับทุน กยศ ตรงตามที่กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา นอกจากนี้ยังมีคำเตือนที่ท่านต้องพิจารณาก่อนยอมรับเงื่อนไขกู้ยืมด้วย เพราะถ้ามาสามารถที่จะปฏิบัติตามได้อาจเป็นเหตุให้เกิดคดีความขึ้นมา โดยมีการกำหนดมาให้ดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • ต้องศึกษาหรือได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ร่วมดำเนินงานกับกองทุน
 • ต้องเป็นผู้ที่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในการเข้าศึกษาที่สถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในภาคการศึกษาเดียวกัน
 • มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์ประเมินผลของสถานศึกษา
 • มีความประพฤติดีไม่ฝ่าฝืนข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้านแรง
 • ถ้าไม่จ่ายกยศ. เป็นเวลา 5 ปีจะโดนฟ้อง
 • สามารถชำระหนี้กยศ เป็นงวดๆ เป็นเดือนได้

 

ประโยชน์ของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ปัจจุบันในปี 2565 นั้น มีหลายๆ ครอบครัวที่ขาดรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะส่งลูกหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาต่างๆ ทำให้เด็กหลายๆ คนไม่สามารถที่จะเข้าสู่รั้วสถานบันการศึกษาได้ ดังนั้นหน่วยการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจึงได้เห็นปัญหานี้ จึงได้จัดตั้งกองทุกให้ผู้ที่สนใจสามารถทำเรื่องเพื่อขอกู้ยืมเงินเพื่อเข้าเรียนจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้เลย ทำให้ปัจจุบันนั้นมีเด็กจากหลายๆ ครอบครัวสามารถที่จะเข้าสู่สถาบันรั้วการศึกษาได้มากขึ้น ดังนั้นขอแนะนำว่าท่านที่อ่านอยู่ตอนนี้ถ้าสนใจหาเงินกองทุนเพื่อเล่าเรียนสามารถติดต่อทางกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้เลย อย่ารอให้อนาคตของลูกหลายต้องไร้จุดหมายนะครับ!