สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

ถึง 2 ล้าน บ.
12-28%
20-65 ปี

สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ อนุมัติเริ่มต้นที่ 6,000 บาท  

 

จากที่เราๆก็รู้กันว่าธนาคารกสิกรไทยจะอยู่ในอันดับต้นๆที่คนไทนให้ความไว้วางใจในเรื่องการทำธุรกรรมการเงิน การใช้บริการฝากเงินซึ่งมีดอกเบี้ยเงินฝากถึง 0.50%ต่อปี การขอสินเชื่อบุคคลกสิกร ในรูปแบบกู้เงินฉุกเฉินกสิกรกับโครงการต่างๆที่ไม่ต้องเตรียมเอกสารเยอะแยะมากมาย ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้กับลูกค้าในยุคที่จะต้องแข่งกับเวลาในทุกๆไลฟ์สไตล์ของการดำรงชีวิต

สินเชื่อบุคคลกสิกรไทยมีอะไรบ้าง

 • สินเชื่อเงินด่วน Express Loan
 • บัตรเงินด่วน Express Cash
 • สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย
 • สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย
 • สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนำส่งกสิกรไทย

หลายๆคนก็คงจะรู้จักกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลกสิกรไทยบางตัวกันเป็นอย่างดีและก็คาดว่า ลูกค้าสินเชื่อกสิกรไทยบางคนก็อาจจะมีทั้งบัตรเงินด่วน สินเชื่อบัตรกดเงินสด สินเชื่อเงินด่วนกันมาแล้ว ดังนั้นในบทความนี้จะมาทำความรู้จักกับสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ ได้แก่ บุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทยกันก่อน ว่ามันเป็นสินเชื่อเกี่ยวกับอะไร และมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย

เป็นสินเชื่อกสิกรไทย หรือเงินกู้สวัสดิการที่น่าสนใจ และอนุมัติง่าย ซึ่งจะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ​​​เพื่อเป็นการให้ลูกค้าได้ใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคได้ตามความต้องการของลูกค้าเอง หรือจะว่าเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์กก็ได้ แล้วแต่ความต้องการในการนำไปใช้เมื่อมีการอนุมัติผ่าน และสำคัญอีกข้อของผลิตภัณฑ์นี้คือจะต้องมี MOU และจะต้องเป็นพนักงานประจำในหน่วยงานที่ทำ MOU กับธนาคารกสิกรไทย

เงื่อนไขและจุดเด่นของสินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

 • ธนาคารกสิกรไทยไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำในการสมัครกู้สินเชื่อส่วนบุคคลบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย
 • จะได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำโดยหน่วยงานที่ทำจะต้องมาบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร
 • วงเงินที่อนุมัติให้ได้ขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 6,000 บาทและสูงสุดจะไม่เกิน 100% ของเงินสะสม
 • ระยะเวลาในการผ่อนชำระ โดยมีเงื่อนไข
 • กรณีได้วงเงินกู้ตั้งแต่ 6,000 – 20,000 บาท ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 งวด
 • กรณีได้วงเงินกู้ตั้งแต่ 20,001 – 1,500,000 บาท ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระได้ 12, 18, 24, 36, 48 หรือ 60 งวด
 • จะไม่มีค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้
 • สามารถจะปิดบัญชีก่อนกำหนดได้ โดยไม่มีค่าปรับ

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

 • จะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนที่เห็นรูปหน้า และเลขทะเบียน 13 หลักชัดเจน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย
 • หนังสือแจ้งให้ดำเนินการ โดยลูกค้าสามารถขอเอกสารได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครเอง (MOU)
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อใช้สมัครสินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (กรณีถ้ามี)